اولین جلسه کارگروه ساماندهی آبزی پروری در شرکت آب منطقه ای اردبیل...

در این خصوص اولین جلسه کارگروه درون سارمانی ساماندهی آبزی پروری در منابع و تاسیسات آبی استان با حضور کارشناسان و متخصصان شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

دبیر کارگروه ساماندهی آبزی پروری شرکت در این جلسه گفت: مخازن آبی از منابع بالقوه آبزی پروری در سطح کشور به شمار می آیند و با توجه به روند رو به رشد در خواست های تاسیس مزارع آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها و منابع تاسیسات آبی، بهره برداری بهینه و پایدار مستلزم تعامل و هم اندیشی کلیه دستگاههای مرتبط می باشد.

مهندس رضا سلیمی تصریح کرد: در این راستا با توجه به اینکه وزارت نیرو یکی از دستگاههای اصلی می باشد مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل دستور تشکیل اولین کارگروه درون سازمانی آبزی پروری در رودخانه و منابع و تاسیسات آبی غیر شرب را صادر کرد .

در این جلسه وضعیت آبزی پروری فعال، راکد و پتانسیل های جدید در سطح استان بررسی اولیه گردید و مقرر شد راکد ماندن تعدادی از آبزی پروری ها بررسی و در به راه انداختن و فعال کردن آنها تلاش های لازم انجام گیرد تا با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال نیز اقدامی صورت گیرد.

همچنین در ادامه جلسه مقرر گردید پتانسیل های جدید دارای متقاضی بررسی و پس از طی مراحل امکان سنجی داخلی جهت اخذ مجوز نهایی به کارگروه استانی آبزی پروری ارسال گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات