جلسه کارگروه مسکن شهر گرمه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرماندار گرمه ، معاون شهرسازی و معما...

جلسه کارگروه مسکن شهر گرمه با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان ، فرماندار گرمه ، معاون شهرسازی و معما...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات