تقویت نیروهای ستادی و کنترل پروژه هوشمند باعث اجرای صحیح طرح...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: تقویت نیروهای ستادی و کنترل پروژه هوشمند باعث اجرای صحیح و دقیق طرح احیاء و تعادل بخشی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، دکتر هوشنگ ملایی در کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که با حضور مدیرعامل شرکت مشاور برگزار شد اظهار کرد: طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یکی از موارد مورد تاکید در وزارت نیرو و استان هرمزگان است چراکه حفاظت از آب‌های زیر زمینی برای استان نیز اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ادامه داد: حدود 85 درصد از تمام مصارف آبی استان هرمزگان مربوط به منابع زیر زمینی است که نشان می‌دهد باید حفاظت از منابع آب زیر زمینی در راستای پیشگیری از هدررفت آن در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر هماهنگی و برنامه‌ریزی مشترک مدیران امور آب شهرستان‌ها با مشاور طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، عنوان کرد: مدیران منابع آب شهرستان‌ها باید مناطقی در حوزه خود را مشخص کنند تا مشاور در آن مناطق و دشت‌ها فعالیت کند چراکه این اقدام موجب انسجام فعالیت‌ها مشاور این طرح در هر شهرستان خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ضمن اشاره به ظرفیت‌هایی که در دوران پسا کرونا در کشور ایجاد شده است، ابراز داشت: کرونا به هیچ عنوان نباید باعث توقف و کندی فعالیت شرکت‌های مشاور و طرح‌های شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان شود.

ملایی با بیان اینکه شرکت مشاور باید کنترل پروژه هوشمند را در دستور کار خود قرار دهد، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای سامانه و نقشه‌های هوشمندی را در اختیار دارد که استفاده از آن‌ها می‌تواند به تحقق هر چه بهتر اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی در استان هرمزگان کمک کند.

وی ویروس کرونا را فرصتی برای مشاور در جهت استفاده از ابزارهای نوین دانست و بیان داشت: برنامه‌هایی که مشاور ارائه و اجرا می‌کند باید بر اساس مشورت‌های کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ابراز داشت: مشاور باید طی دو هفته برنامه‌ای را در بخش‌های نظارت به خصوص معادن با همکاری مهندسی رودخانه‌ها تدوین کند.

ملایی مطرح کرد: نیروهای مشاور مستقر در سطح استان باید دارای لباس فرم و کارت شناسایی مخصوص و ماشین‌های گشت نیز دارای آرم باشند تا برای مردم قابل شناسای شوند.

وی با تاکید بر اهمیت نیروهای ستادی مشاور در استان هرمزگان، تشریح کرد: تقویت نیروهای ستادی باید در دستور کار قرار گیرد چراکه باعث ارتقاء تجزیه و تحلیل خواهد شد که برنامه‌ریزی صحیحی را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای امکانات خود را برای اجرای دقیق این طرح در اختیار مشاور قرار داده است و با تمام توان کمک خواهد کرد  طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی به نحو احسن در استان هرمزگان اجرا شود.

ملایی ضمن تاکید بر اجرای منظم طرح بر اساس زمانبندی مشخص شده گفت: جلسات مکرری توسط مجری طرح برای بررسی اقدامات شرکت مشاور در حوزه اجرای طرح احیاء  تعادل بخشی در دستور کار قرار خواهد گرفت و پیشنهاداتی از سوی شرکت آب منطقه‌ای برای از بین بردن کم و کاستی‌ها ارائه می‌شود.

شایان ذکر است که در این جلسه مدیرعامل شرکت مشاور طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی گزارشی از فعالیت سه ماهه خود در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی را در این نشست ارائه کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات