اطلاع رسانی در سازمان بنادر دچار تحول اساسی شده است/ جریان رسانه ای باید منظم، هماهنگ و مستمر باشد/ گستره ارتباط سازمان بنادر با سازمان های تخصصی داخلی و خارجی باید توسعه یابد

اطلاع رسانی در سازمان بنادر دچار تحول اساسی شده است/ جریان رسانه ای باید منظم، هماهنگ و مستمر باشد/ گستره ارتباط سازمان بنادر با سازمان های تخصصی داخلی و خارجی باید توسعه یابد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: نحوه اطلاع رسانی، چینش اخبار و رویکرد استفاده از ادبیات خبری و ارتباطی، در سازمان و بنادر، باید از مکانیزم واحد و ساختار منسجم و هماهنگ در ستاد مرکزی و بنادر کشور برخوردار باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات