مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح کرد: روش های اجرای نظام اجاره داری حرفه‌ای

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در زمینه دومین روش اجاره داری حرفه‌ای در کشور گفت: باید اجاره داری خصوصی در اراضی دولتی راه اندازی شود به طوریکه زمین‌ها متعلق به دولت است و واحد مسکونی به اجاره دار خصوصی فروخته شود و شرکت اجاره دار به شرط اجاره واحد‌ها خرید را انجام دهد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات