اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیازمند پیوست های حقوقی است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با اشاره به اینکه در راستای اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بیشتر از مباحث تخصصی مهندسی، حقوق عامه مطرح است، گفت: برای اجرای مبحث ۲۲ باید پیوست های حقوقی دیده شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات