نماینده مجری طرح مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی...

با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل با صدور ابلاغی، مهندس داور بستام بعنوان نماینده مجری طرح مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل منصوب شد.

در این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی رسیده، آمده است: « نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده مجری طرح مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکت آب منطقه ای اردبیل منصوب می شوید.»

در ادامه این ابلاغ همچنین آمده است: «انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های طرح های فوق و ماموریت های سازمانی محوله، تحت مدیریت معاون حفاظت و بهره برداری شرکت، تلاش و اقدام موثر نمایید.»

در ادامه همچنین با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل با اهدای لوحی از زحمات مهندس محبت مصری، نماینده مجری سابق طرح مذکور قدردانی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل همچنین در ابلاغی دیگر مهندس داور بستام را بعنوان عضو فنی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی منصوب کرد.

در این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی رسیده، آمده است: « نظر به مراتب تعهد و شایستگی و همچنین تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، در اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه، بدینوسیله از تاریخ صدور این ابلاغ به عنوان عضو فنی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی انتخاب می شوید.»

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات