التهاب بازار اجاره با رسیدن فصل جابه‌جایی

در این خصوص محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح نظام اجاره داری حرفه‌ای بزودی اجرایی می‌شود یا خیر؟ گفت: طرح نظام اجاره داری حرفه‌ای برای نظرخواهی به سایر سازمانها و وزارتخانه‌ها ارسال شده است و برخی از این پاسخها به وزارت راه و شهرسازی رسیده است و برخی هنوز پاسخی در این خصوص ارائه نکرده‌اند. وی افزود: نهاد اجاره داری سالهاست که در کشور وجود ندارد بنابراین موضوع اجاره داری حرفه‌ای به صورت جدی توسط وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه در حال پیگیری است و قطعا می‌تواند به ساماندهی بازار اجاره مسکن کمک کند. محمودزاده در پاسخ به این پرسش که به هر حال نهاد و نظام اجاره داری حرفه‌ای تا بخواهد راه اندازی شود زمان خواهد برد آیا طرحی که بتوان در فصل جا به جایی به آن استناد کرد و گفت موجب ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات