اعلام ۶۵ مورد سقوط درخت توسط شهروندان به مرکز ۱۳۷

اعلام ۶۵ مورد سقوط درخت توسط شهروندان به مرکز ۱۳۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات