برگزاری اولین جلسه مجمع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور از طریق ویدئوکنفرانس

برگزاری اولین جلسه مجمع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور از طریق ویدئوکنفرانس

به گزارش خبرنگار.پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی.، جلسه مجمع شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص رسیدگی به صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ با حضور اعضای مجمع برگزار شد..این جلسه با حضور شهرام آدم نژاد، نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور مجامع، اعضای هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حسابرسی و امور مجامع و قراردادهای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزارشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات