حوضچه های شبکه اراضی پایاب سد قره تیکان به کشاورزان منطقه تحویل شد

حسین خادم-کلات/ مدیر امور منابع آب شهرستان کلات از برگزاری نشستی درباره واگذاری و تحویل حوضچه های شبکه اراضی پایاب سده قره تیکان به کشاورزان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای خراسان رضوی، مصطفی فرزانه گفت: در نشستی تحویل حوضچه های قابل بهره برداری شبکه اراضی پایاب سد قره تیکان با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان و کشاورزان منطقه انجام شد. وی آمار کل حوضچه ها را 56 باب ابنیه ذکر کرد و گفت: تعداد کل حوضچه ها اعم از تخلیه رسوب و تخلیه هوا و آبگیر جمعا 56 باب ابنیه فنی به انضمام 2عدد فشار شکن می باشد. فرزانه با اشاره به این که مساحت کل شبکه ابیاری و زهکشی پایاب سد قره تیکان 842 هکتار است هدف از اجرای این پروژه را چنین گفت: بهبود شبکه آبیاری و زهکشی 688 هکتار ،توسعه شبکه آبیاری و زهکشی 134 هکتار،از مهمترین اهداف بهره بردرای از این پروژه است. فرزانه در خصوص تحویل طول خطوط انتقال آب اصلی شبکه خاطر نشان کرد: طول خطوط انتقال آب اصلی شبکه 22532 متر طول دارد و خطر انتقال به طول 7250 متر با 7حوضچه تخلیه رسوب و 8حوضچه تخلیه هوا آماده تحویل می باشد. مدیر امور منابع آب شهرستان کلات همچنین در باره طول جناحین این پروژه نیز گفت: ساحل راست به طول 5766 متر با 9حوضچه آبگیر احداث شده است که 3265 متر آن با 8 حوضچه آبگیر آماده تحویل است و ساحل چپ به طول 7011 متر با 9 حوچه آبگیر احداث شده است که 1484 متر آن با 3حوضچه آبگیر آماده تحویل است. وی یادآور شد:ساحل چپ دوم به طول 2505 متر با6حوضچه آبگیر احداث شده که در بخش توسعه است و در برنامه تست قرار دارد. فرزانه در باره تقسیم بندی اراضی و زمین های مزروعی برای آبیاری اظهار داشت: بر اساس حوضچه های آبگیر شبکه اصلی(فقط بخش بهبود) زمینهای کشاورزی به 18 مزرعه تقسیم شده است. که در حال حاضر 10 مزرعه(332 هکتار) آبدار شده و آماده تحویل به جهاد کشاورزی است و همچنین 8مزرعه(356 هکتار) در حال تست و ترمیم شبکه آبیاری می باشد و قابل تحویل به جهاد کشاورزی نیست.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات