کوتاهی در اجرای قوانین نظام مهندسی علت کاهش عمر مفید ساختمان است

کوتاهی در اجرای قوانین نظام مهندسی علت کاهش عمر مفید ساختمان است

تهران تهران - ایرنا - رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: کوتاهی برخی افراد در اجرای دقیق قوانین نظام مهندسی سبب شده تا عمر مفید ساختمان کاهش یابد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات