تحرک خوبی در شهر به وجود آمده، اما کافی نیست

تحرک خوبی در شهر به وجود آمده، اما کافی نیست

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات