تقدیر از شهردار مشهد در خصوص دفاتر تسهیل گری و اقدامات پیشگیرانه ...

تقدیر از شهردار مشهد در خصوص دفاتر تسهیل گری و اقدامات پیشگیرانه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات