کمک ۱۶۰میلیارد ریالی به معیشت خانوارهای کم درآمد آسیب دیده از شیوع ...

کمک ۱۶۰میلیارد ریالی به معیشت خانوارهای کم درآمد آسیب دیده از شیوع ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات