تحویل ۳۳ هزار مسکن مهر تا دو ماه آینده

به گزارش اخبار ساختمان، از دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون دو میلیون و ۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده و بنا به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، قرار است تا دو ماه آینده ۳۳ هزار واحد دیگر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر تکمیل و تحویل متقاضیان شود که مجموع واحدهای افتتاح شده را به دو میلیون و ۶۳ هزار می‌رساند. از سوی دیگر واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر که تا پیش از این حدود ۴۰ هزار واحد بود، بنا به گفته نبیان - مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن - کاهش چشمگیری یافته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات