دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور مطرح کرد: لزوم تدوین برنامه‌ مناسب در حوزه مسکن

پورحاجت با اشاره به اینکه طبق آمار‌های ارائه شده تولید مسکن در طی چند سال گذشته به شدت کاهش یافته است، افزود: کاهش تولید مسکن ناشی از سیاست‌ورزی‌های نامناسبی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است و این سیاست‌ها مشکلات بسیار زیادی را در حوزه مسکن ایجاد کرده است. دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور افزود: باید یک برنامه‌ریزی مناسب در حوزه تولید مسکن از سوی دولت و از سوی مجلس در دستور کار قرار بگیرد تا شاید بتوانیم به آینده بازار مسکن امیدوار باشیم.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات