افزایش ۱۳۸ درصدی ورود ناوگان ریلی جدید/ دوران رکود در کارخانجات ریلی به اتمام رسید

افزایش ۱۳۸ درصدی ورود ناوگان ریلی جدید/ دوران رکود در کارخانجات ریلی به اتمام رسید

وی با بیان اینکه امروز ۸۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی که در کارخانجات داخلی تولید، بهسازی و بازسازی شده‌اند به ناوگان کشورمان اضافه خواهد شد، گفت: ارزش ریالی این ۸۸ دستگاه حدود ۱۴۴ میلیارد تومان است که این میزان ورود ناوگان جدید به کشور نسبت به سال گذشته ۱۳۴ درصد رشد داشته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات