تقدیر فرماندار شهرستان پاکدشت از مسوول روابط عمومی آن امور

فرماندار پاکدشت با اهداء لوح ازمسوول روابط عمومی امور منابع آب شهرستان پاکدشت تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی، فرماندار پاکدشت به مناسب روز روابط عمومی از تلاش های "جعفر بنی عامر" مسوول روابط عمومی امور منابع آب این شهرستان تقدیر کرد.

متن لوح هادی تمهیدی  فرماندار پاکدشت  به شرح زیر است:

امروزه عرصه گسترده و پیچیده  فناوری و ارتباطات  بستری مناسب برای تلاشگران عرصه اطلاع رسانی و  ارتباطات فراهم  نموده که با همت بی وقفه و دائمی و  فارغ از ساعات مشخص زمانی همواره در حال تکاپو برای ایجاد چرخه اطلاع رسانی شفاف و دقیق و ایجاد ارتباطی مبتنی بر همدلی میان مردم و دولت  هستند. بی شک بخش اعظم موفقیت سازمان ها، ادارات و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های  تخصصی به  عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.

فرارسیدن ۲۷ اردیبهشت ماه که روز ملی ارتباطات و اطلاع رسانی است فرصتی مغتنم برای تقدیر از این طلایه داران عرصه  دانایی به پاس همت والای ایشان در جایگاه  روابط عمومی ادارات و نهادها است.

ضمن تبریک این مناسبت فرخنده به شما سفیران آگاهی بخشی که همواره بازوی توانای مدیران و مشاوران امین و فرخنده هستید، امیدوران همچنان شاهد رشد و ارتقاء جایگاه روابط عمومی ها و ایجاد تحرک و تلاش مضاعف از سوی آنان برای استفاده از همه ظرفیت های  ممکن به منظور سهولت ارتباطات درون سازمانی و  برون سازمانی ادارت و نهادهای شهرستان پاکدشت باشیم.

هادی تمهیدی

فرماندار شهرستان پاکدشت

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات