درباره پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم پنهان نمی‌کنیم/ شرکت‌های متخلف در فاصله‌گذاری اجتماعی تعلیق می‌شوند

درباره پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم پنهان نمی‌کنیم/ شرکت‌های متخلف در فاصله‌گذاری اجتماعی تعلیق می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مورد انجام پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم ایران پنهان نمی‌کنیم و نکرده‌ایم و اساسا دولت بلادرنگ مسائل را با مردم درمیان می‌گذارد. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پروازهای چین با موافقت و تایید وزارت بهداشت برقرار شده اما وزیر بهداشت همواره مدعی بوده مخالف برقراری پروازهای چین است، گفت: در مورد انجام پروازهای چین هیچ چیزی را از مردم ایران پنهان نمی‌کنیم و نکرده‌ایم و اساسا دولت بلادرنگ مسائل را با مردم درمیان می‌گذارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات