جلسه مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان شمالی با پیمانکار شرکت بلند آشیان شرق...

جلسه مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت راه و شهرسازی خراسان شمالی با پیمانکار شرکت بلند آشیان شرق...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات