اجرای طرح «محله ما»؛ گامی در جهت انتقال نظرات شهروندان به مدیریت شهری

اجرای طرح «محله ما»؛ گامی در جهت انتقال نظرات شهروندان به مدیریت شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات