تراز بسیار پایین برخی منازل در سطح منطقه ۳ / ایجاد فضای تجاری برای ...

تراز بسیار پایین برخی منازل در سطح منطقه ۳ / ایجاد فضای تجاری برای ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات