نرخ بیکاری پایین انگلیس اقتصاددانان را غافلگیر کرد

نرخ بیکاری پایین انگلیس اقتصاددانان را غافلگیر کرد

برخلاف بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر، نرخ بیکاری انگلیس کاهش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات