هزینه ساخت و ساز مسکن در سال جاری ۳۰ درصد افزایش یافت

، مالیات و دستمزد نسبت به سال گذشته به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. مدیریت شهری در تهران تعرفه‌های هزینه صدور پروانه ساختمانی را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش کرده است. با اینکه هزینه مربوط به عوارض ساختمانی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از در تهران را به خود اختصاص می‌دهد و در مناطق شمالی شهر این عدد به حدود دو میلیون تومان می‌رسد، برآوردها نشان می‌دهد که رشد عوارض، صرفا یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت نهایی ملک است و ساخت و ساز از ناحیه دیگر مولفه‌ها نیز دچار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی شده است. سال گذشته، نحوه افزایش عوارض ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی املاک مطابق در سال جاری به جای محاسبه عوارض ساخت و ساز بر مبنای قیمت منطقه‌ای، درجه مرغوبیت هر پارسل (تک تک املاک) برای هر ملک متناسب با کاربری آن را مبنای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات