رسالت رسانه ها

رسالت رسانه ها

متاسفانه، این باور عام وجود دارد که هر آنچه به‌وسیله رسانه‌ها منتشر می‌شود، عین واقعیت است، اما زمانی‌که در جایگاه مدیریت ارتباطات رسانه‌ای یک سازمان قرار می‌گیرید، متوجه خواهید شد که با کارکرد نامطلوب برخی رسانه‌ها، می‌توان یک رویداد غیرواقعی و حتی کذب را به‌عنوان واقعیت به مخاطبان عرضه کرد، اینجاست که لحاظ کردن اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، به‌عنوان یک اصل مهم، نمود پیدا می‌کند. برای مثال، زمانی که برخی رسانه‌های داخلی درباره موضوعی که اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی در زمینه انجام شده، فضا را تنش‌آلود و مبهم جلوه می‌دهند، سبب می‌شود رسانه‌های بیگانه از این فرصت سوءاستفاده کرده، عملکردهای مثبت سازمان‌ها و نهادهای کشور را زیرسوال ببرند. این موضوع نشان‌دهنده آن است که متاسفانه برخی رسانه‌های ما اصل عینیت، بی‌طرفی و اخلاق حرفه‌ای را فراموش کرده‌اند.
یکی دیگر از چالش‌هایی که این روزها در رسانه‌ها به‌چشم می‌خورد نگاه بدبینانه آنهاست که باعث می‌شود مسیری به‌دور از رسالت رسانه‌ای در عملکرد برخی خبرنگاران دیده شود. به‌طور قطع، خبرنگاران و رسانه‌ها، بازوهای توانمند سازمان‌ها در انعکاس عملکرد آنها هستند، اما توجه به این نکته ضروری است که در کنار نقد عملکردها و بیان نقاط ضعف، به فعالیت‌های مثبت انجام‌شده در نهادها نیز پراخته شود. برخی رسانه‌ها این اصول اولیه و مهم را در حوزه خبررسانی نادیده می‌گیرند و بیشتر به‌دنبال جذب مخاطب، به هر قیمتی هستند، در نتیجه ممکن به سمت اطلاع‌رسانی زرد حرکت کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات