در زمستان سال قبل؛ تورم نهاده های ساختمانی چقدر رشد کرد؟

به گزارش اخبار ساختمان، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان ۱۳۹۸ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ۱۳۹۸ به عدد ۴۵۷. درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۸. در فصل زمستان سال۱۳۹۸ شاخص قیمت گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۳۴, ۷ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تاثیر را در شاخص کل داشته است. ۰ درصد تغییر نسبت به فصل قبل هیچ سهمی در افزایش شاخص نداشته‌اند. ۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۰. ۹ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ۳۴. شاخص گروه «یراق آلات درب و پنجره» در زمستان ۱۳۹۸ به ۵۸۰, ۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۰, ۹ درصد و نسبت به فصل مشابه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات