ساختمان های بلند زیر ذره بین وزارت راه

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: رعایت به ویژه در ساختمان‌های مهم، پایش می‌شود و در دستورکار بخش کنترل و نظارت عالیه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار دارد. مانی فر بر ضرورت توسعه و ترویج استفاده از سیستم‌های جداساز لرزه‌ای و میراگرها خصوصا در ساختمان‌های بلند، تاکید کرد. اجرای این روش بر افزایش ظرفیت، مقاومت و شکل پذیری اجزای سازه‌ای اصلی موثر بوده و هیچ تاثیری در کاهش نیروهای زلزله و خسارات اعمال شده به اجزای غیرسازه‌ای ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات