اطلاعیه/ لزوم تخصیص زمین جهت برقراری انشعاب گار مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی

اطلاعیه/ لزوم تخصیص زمین جهت برقراری انشعاب گار مجتمع های تجاری، اداری، مسکونی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات