ترافیک سنگین در همه محورهای خروجی از تهران به سمت استان های شمالی

ترافیک سنگین در همه محورهای خروجی از تهران به سمت استان های شمالی

مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در همه محورهای اطراف پایتخت منتهی به استان های شمالی خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات