رکورد بارندگی های 32 ساله شهر تهران شکست

رکورد بارندگی های 32 ساله شهر تهران شکست

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: با ثبت 25.9 میلی متر بارندگی در مدت 18 دقیقه تا ساعت 22 مورخ (30 اردیبهشت ماه) رکورد بارندگی های 32 ساله شهر تهران شکست.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: با موج اول سامانه بارشی پایان اردیبهشت ماه در شهر تهران،  25.9  میلیمتر بارندگی در مدت 18 دقیقه، تا ساعت 22 مورخ (30 اردیبهشت ماه) ثبت گردید.
وی افزود: در مجموع بارندگی شهر تهران از ابتدای سال آبی تا این لحظه، توانسته رکورد بارندگی 32 ساله را پشت سر بگذارد.
خانیکی با بیان اینکه سامانه بارشی اخیر بر ارتفاعات استان متمرکز بوده است، افزود: بر اساس نقشه های هم باران ترسیمی مرحله اول فعالیت این جبهه در  شرق استان و در ادامه و از بامداد شب گذشته و امروز در غرب استان فعالیت داشته است.
مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به بارندگی های چشمگیر، ایستگاه های آردینه (رودهن) 44.8 میلیمتر ، پلور38.5 میلیمتر، رودک 43.5  میلیمتر و درکه 36 میلی متر بیشترین میزان بارندگی های استان را به خود اختصاص داده اند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات