پیوستن تاکسیرانان مشهدی به پویش اجتماعی-ترافیکی «بین خطوط برانیم»

پیوستن تاکسیرانان مشهدی به پویش اجتماعی-ترافیکی «بین خطوط برانیم»

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات