تشکیل ستاد اقامه نماز در مناطق ۱۳ گانه شهرداری/ تابع نظرستاد مقابله ...

تشکیل ستاد اقامه نماز در مناطق ۱۳ گانه شهرداری/ تابع نظرستاد مقابله ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات