می‌بخشم تا زنده بمانی/ ارائه خدمت به ۱۳۱ اهداکننده عضو در سال گذشته ...

می‌بخشم تا زنده بمانی/ ارائه خدمت به ۱۳۱ اهداکننده عضو در سال گذشته ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات