رفع مشکلات طرح پهنه خین عرب نیازمند برگزاری جلسه با نهادهای مرتبط با ...

رفع مشکلات طرح پهنه خین عرب نیازمند برگزاری جلسه با نهادهای مرتبط با ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات