دیدار مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیرامون بررسی مسائ...

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان پیرامون بررسی مسائ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات