ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی کشور

ترافیک سنگین در جاده‌های شمالی کشور

راه و مسکن تهران- ایرنا- مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محورهایی شمالی کشور خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات