رشد ۴.۸ درصدی بهره‌وری سرمایه در صنعت حمل‌ونقل

رشد ۴.۸ درصدی بهره‌وری سرمایه در صنعت حمل‌ونقل

۸ درصدی بهره‌وری سرمایه در بخش حمل‌ونقل گفت: این بخش سهم خوبی در افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور داشته است. رییس سازمان ملی بهره وری افزود: هدف گذاری در برنامه ششم این بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری باشد یعنی از رشد ۸ درصدی اقتصاد، ۲. ۸ درصد را بهره‌وری برآورد کند اما طی ۲ سال نخست برنامه ششم توسعه، اگر چه بخش حمل و نقل سهم خوبی در تامین بهره وری داشته اما رشد بهره‌وری در کل اقتصاد منفی ۲.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات