تسهیل دسترسی محققان به مشخصات تنوع زیستی شناسایی شده در خراسان رضوی

تسهیل دسترسی محققان به مشخصات تنوع زیستی شناسایی شده در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی افزود: شناسایی دقیق این گونه ها در ارزیابی
ذخایر تنوع زیستی استان و مدیریت حفاظت از آنها کاربرد فراوانی دارد و بر همین اساس، جمع آوری نمونه های بیولوژیک گونه های مختلف، آماده ساز ی و نگهداری بلندمدت آن، ثبت ژنتیکی گونه های در معرض تهدید، در حال انقراض واستفاده از تکنیک های زیست فناوری برای حفظ، بقاء و مدیریت گونه های جانوری و گیاهی یک امر مهم و ضروریست که در قالب نمونه برداری در بانک ژن این اداره کل انجام می شود.
همتی افزود:باتوجه به پیشرفت چشمگیر وخیره کننده علم بیوتکنولوژ ی درسال های اخیر و دقت بسیار بالای تکنیک های مولکولی مبتنی بر تست DNA، می توان  تنوع ز یستی و ژنتیکی را در جمعیت های حیات وحش به خوبی بررسی و به نتیجه گیری های مورد انتظار دست یافت.
وی  ضمن اشاره به اینکه نمونه هایی که در چنین مجموعه هایی نگهدار ی می شوند
به عنوان سندی معتبر برا ی انجام مطالعات زیست شناختی مورد استفاده قرار می گیرند، گفت:در بانک ژن نمونه های گیاهی و جانوری به نحوی باید ثبت و نگهداری شوند که بازیابی اطلاعات و دسترسی به نمونه ها به سادگی برای محقق امکان پذیر باشد.
وی ادامه داد:این مجموعه ها، منابع اطلاعاتی در مورد توز یع گیاهان ، جانوران و تغییرات توزیع آنها در گذر زمان است و نمونه هایی که در ا ین مجموعه نگهداری می شوند به عنوان یک سند و پشتوانه برای مقالات و انتشارات تاکسونومیک محسوب می شوند.
همتی در ادامه افزود:در راستای حفاظت موثر از تنوع زیستی استان، کارشناسان این اداره کل نسبت به تنظیم و انتشار کتاب اصول و روش‌های نمونه برداری از حیات وحش اهتمام کرده اند و به مناسبت روز تنوع زیستی و به منظور سهولت دستیابی محققان به این اطلاعات،  محتوای کتاب یاد شده به انضمام فهرست و مشخصات نمونه های موجود در بانک ژن این استان شامل گونه های گیاهی و جانوری شناسایی شده، در تار نمای این اداره کل در دسترس همگان قرار گرفته است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات