برگزاری جلسه کارشناسی پروژه سرمایه‌گذاری شاتل برای تکمیل بستر فیبر نوری

برگزاری جلسه کارشناسی پروژه سرمایه‌گذاری شاتل برای تکمیل بستر فیبر نوری

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین، در جلسه کارشناسی بررسی پروژه سرمایه گذاری شاتل، موضوع تکمیل بستر فیبر شهری و ایجاد زیرساختهای مناسب برای شهر هوشمند، ایجاد تحول در دسترسی شهر به اینترنت از طریق نصب کابینت (کافو) در مجاورت کابینتهای مخابراتی برای ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به کاربران ( با سرعت 80 تا 110 مگابیت بر ثانیه) از طریق FTTX با در اختیار قرار دادن فیبرهای موجود که در اختیار سازمان فاوا شهرداری قرار دارد و صدور مجوز نصب کابینتها و حفاری، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

ترابی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین، نحوه انجام کار در مذاکرات را به شرح زیر توضیح داد:

 • ایجاد زیر ساخت فیبر نوری شبکه به میزان 137 کیلومتر.

 • نصب حوضچه های دسترسی به ODC مورد نیاز شهرداری و شاتل.

 • نصب کافو و کابینت در کنار کافوهای مخابراتی و حفاری فاصله میان آنها.

 • نصب  FATمطابق نقشه های اجرایی.

 • ارائه خدمات FTTX به شهروندان و امکان استفاده همه شرکت های دارنده پروانه از زیر ساخت ایجاد شده.

 • تحویل دو میکرو داکت به شهرداری در ابتدای پروژه برای بهره برداری.

 • نصب حدود 900 کابینت در سطح شهر.

 • پایان پیام

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات