گزارش یارانه‌ای از شهرداری‌تهران

گزارش یارانه‌ای از شهرداری‌تهران

http://www.bananews.irسهمیه مصوب یارانه نقدی شهرداری به رغم تاکید در قانون هنوز پرداخت نشده است

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) «شهرداری تهران تاکنون از محل هدفمندی یارانه‌ها و یارانه مترو و اتوبوسرانی سهمیه‌ سال ۹۰ را دریافت نکرده است.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران روز گذشته در جریان ارائه گزارش عملکرد مالی نیمه اول امسال به شورای‌شهر اعلام کرد: برمبنای احکام برنامه پنجم شهرداری‌های کشور در بودجه کل کشور سهمی بین ۶ تا ۷ درصد دارند که باید در طول سال به آنها از جمله به شهرداری‌تهران پرداخت شود.

علاوه بر این در بحث مربوط به اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از محل کد یارانه‌ها که در بند «ج» و «د» ماده هشت این قانون آمده است سهمی‌به شهرداری تهران اختصاص یابد اما با توجه به گزارش‌هایی که تا امروز به دست ما رسیده است در سال‌جاری از محل اعتبارات قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ وصولی نداشته‌ایم.

سیدمناف‌هاشمی‌ در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون رقم‌هایی که باید به هر سازمان اختصاص یابد از طریق ستاد هدفمندی یارانه‌ها به دستگاه‌های مربوطه می‌دهند. دستگاه مربوط به شهرداری تهران وزارت کشور است که باید این مبلغ را از ستاد هدفمندی یارانه‌ها بگیرد و به ما بدهد که تاکنون چنین اقدامی‌صورت نگرفته است، البته این در حالی است که وزارت اقتصاد ۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت کشور پرداخت کرده است.

هاشمی‌در پاسخ به این سوال که رقمی‌که باید به شهرداری تهران از این محل پرداخت شود چقدر است و مبنای محاسبه شما چیست؟ گفت: رقمی‌از قبل پیش بینی نشده است اما براساس قانون رقمی‌از بابت آسیب‌هایی که به دستگاه‌ها وارد می‌شود برای جبران خسارت‌ها یا بالارفتن هزینه تمام شده پروژه‌ها باید به شهرداری اختصاص یابد اما تاکنون رقمی‌بابت این تغییرات به شهرداری پرداخت نشده است.

او افزود: در بحث عمرانی مترو از ۲۴۳ میلیارد تومان رقم پیش بینی شده ۸۹ میلیارد تومان وصولی داشتیم، اما در بخش یارانه مترو و اتوبوسرانی موفقیتی نداشته‌ایم.

درآمدها و هزینه‌ها تا دیروز

مناف ‌هاشمی‌در جریان ارائه گزارش عملکرد شهرداری در بخش کدهای هزینه‌ای و درآمدی در سال‌جاری گفت: در بخش درآمدهای نقدی از ۴ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای سال ۹۰ تاکنون دو هزار و۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۷ درصد درآمد ۶ ماهه اول وصولی داشتیم.

علاوه بر این در بخش درآمدهای غیر نقد نیز ارقام قابل توجهی دریافت شده است که به دو هزار و۷۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۲۰۰ درصد از اهداف پیش‌بینی شده رسیده است. در نتیجه در درآمدهای نقد و غیرنقد به شکل تلفیقی تا این تاریخ (۲۹ شهریور ماه) ۱۲۵ درصد درآمدهای شهرداری محقق شده است.

او در خصوص ارائه متمم بودجه شهرداری به شورا گفت: امیدواریم به موقع برخی برنامه‌هایی که تلاش کرده بودیم در بودجه پایدار کنیم در متممی‌که تقدیم شورای شهر می‌شود عملی شود و قطعا در چند روز آینده با توجه به گزارشی که از وضعیت درآمدی شهرداری در بخش نقد و غیرنقد داشتیم متممی‌را تقدیم شورا می‌کنیم.

مناف‌هاشمی‌افزود: پروژه‌های عمرانی بزرگی درمناطق ۵،۶و۷ در حال اجرا است و به طور کلی ۷۰ پروژه در سطح مناطق ۲۲ گانه شناسایی شده است.

وی در ادامه از صرفه جویی ۱۳ درصدی گاز و ۳۰ درصدی آب در سال جاری در شهرداری تهران خبر داد و گفت: هزینه برق شهرداری به دلیل اتوماسیون بودن سیستم شهرداری و افزایش ساعات کاری ۱۲ درصد افزایش یافته است.

 

 

    نظرات