مشارکت گروه های دوام ثامن در بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی/ ...

مشارکت گروه های دوام ثامن در بسته بندی و توزیع بسته های معیشتی/ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات