رفع موانع عمرانی محور ازادی دراجرای رودسرویس ها و فضای سبز محور ورودی ...

رفع موانع عمرانی محور ازادی دراجرای رودسرویس ها و فضای سبز محور ورودی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات