سامانه مدیریت طرح های پژوهشی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی راه...

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی از راه اندازی سامانه مدیریت طرح های پژوهشی در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل و سرعت بخشیدن به اطلاع رسانی فراخوان های پژوهشی و کاهش مراجعات حضوری راه اندازی شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، سید هادی افضل نیا با اعلام این خبر تصریح کرد: سامانه مدیریت طرحهای پژوهشی این شرکت به منظور تسهیل و سرعت بخشیدن به اطلاع رسانی فراخوان های پژوهشی، کاهش مراجعات حضوری، مدیریت دریافت، بررسی و انتخاب پیشنهادهای پژوهشی، مدیریت طرحهای پژوهشی پذیرفته شده و در حال انجام، انتشار نتایج طرحهای خاتمه یافته و فرهنگ سازی امور پژوهشی، راه اندازی و در دسترس تمامی پژوهشگران مرتبط با صنعت آب کشور قرار گرفت. وی با اشاره به توصیه های اساسی گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری گفت:. صنعت آب و برق نیز همواره موضوع *پژوهش و فناوری* را مدنظر قرار داده و در این راستا جهت گیری های کلان در حوزه پژوهش و فناوری تبیین شده است. وی یادآور شد: کلیه فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری در قالب برنامه های مبتنی بر جهت گیریهای اساسی تنظیم می شود و اجرای این برنامه ها ارتقاء شاخص های پژوهش و فناوری را به دنبال دارد. یکی از جهت گیریهای اساسی این حوزه ارتقای پاسخگویی درحوزه پژوهش و فناوری به تحولات محیطی و نیازهای صنعت آب و برق می باشد. افضل نیا ادامه داد: ضمن تسهیل کار پژوهشگران در انتخاب پروژه ها و جلوگیری از تکرار عناوین مشابه، جایگاه آنها در تامین زنجیره ارتقاء شاخص های کیفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. گفتنی است ضمن استقبال از همکاری کلیه پژوهشگران، متخصصان و اعضای هیات علمی با این مرکز ارائه نظرات و پیشنهادهای کلیه عزیزان در جهت ارتقاء سطح این مجموعه، موجب امتنان خواهد بود. ادرس سایت http://217.219.73.211:8008/
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات