حفاظت کیفی مخزن سد یامچی و انحراف خروجی زهکش سد به سمت رودخانه

رئیس اداره بهره برداری از سد یامچی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: در راستای حفاظت کیفی مخزن و جلوگیری از ورود احشام به حریم مخزن سد یامچی، پس از شناسایی محل های تردد، این نقاط از ورودی سد تا پل جوراب با اجرای دپوی خاک مسدود گردید.

مهندس هادی حبیب زاده همچنین با بیان اینکه خروجی زهکش سد یامچی از شروع دوران بهره برداری با پخش در مسیر انتقال باعث بروز مشکلات عدیده ای از جمله رویش نیزار، زهدار و باتلاقی شدن بخش عمده ای از زمین های پایین دست و تخریب کانال سنتی پایین دست حقابه بران می شد تصریح کرد: علاوه مشکلات فوق باعث ایجاد نارضایتی بین اهالی و نهایتا هزینه تراشی سالیانه برای اداره می شد.

وی افزود: در راستای حل موارد مذکور با تلاش پرسنل سد یامچی و بهره گیری از لوله های موجود انبار کارگاه، خروجی زهکش با بررسی کوتاهترین مسیر و ایجاد شیب به سمت رودخانه منحرف گردید .

مهندس حبیب زاده در پایان اظهار داشت: با انتقال خروجی زهکش به رودخانه بخشی از نیاز حق حیات رودخانه تامین خواهد شد، ضمنا با راهبری همکاران اداره،کل مسیر تا رودخانه، لوله گذاری خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات