تخصیص اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای بهسازی و دیوارکشی پروژه کال زرکش

تخصیص اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای بهسازی و دیوارکشی پروژه کال زرکش

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات