دارندگان کامیون فرسوده توان پرداخت آورده چند هزار یورویی برای نوسازی را ندارند/ خطر واردات کامیون‌های نو بدون گواهی اسقاط برای بازار آزاد

دارندگان کامیون فرسوده توان پرداخت آورده چند هزار یورویی برای نوسازی را ندارند/ خطر واردات کامیون‌های نو بدون گواهی اسقاط برای بازار آزاد

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری ناشیانه به موضوع نوسازی ناوگان فرسوده ورود کرده است، باید مطالعات بیشتری انجام می‌شد و به نظر می‌رسد که امکان بازنگری در آن وجود دارد. سومین گروه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت هستند که سقف واردات برای آنها ۵۰ دستگاه کامیون است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور ادامه داد: اگر قرار باشد مالکان دارای ناوگان فرسوده، کامیون خود را اسقاط و تحویل دهد و مابقی هزینه خرید را به همراه داشته باشد، انگیزه‌ای برای نوسازی نخواهد بود. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به طرح کلید به کلید که از سوی رییس جمهوری مطرح شده بود و علت عدم اجرای این طرح گفت: این طرح جدید ارتباطی به طرح رییس جمهوری ندارد. کریمی با بیان اینکه در مرحله اول واردات ناوگان جدید، امکان ورود ۵۰ هزار دستگاه کامیون وجود دارد که این ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات