تراز سطح آب زیرزمینی در دشت های استان در ماههای اخیر بطور میانگین...

رئیس گروه مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای اردبیل از افزایش تراز سطح آب زیرزمینی بطور میانگین در دشت های استان اردبیل در ماههای اخیر خبر داد.

مهندس ذکرعلی جعفرزاده گفت: متوسط نوسان سطح آب زیرزمینی دشت های استان در فروردین ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه سال قبل برابر انتظار روند مطلوبی داشته است بطوریکه در اغلب دشت های استان شاهد افزایش تراز سطح آب بودیم و تنها در دشت مغان کاهش اتفاق افتاده که با توجه به خطر زهدار شدن اراضی افت سطح آب در دشت مغان نیز در جهت مطلوب ارزیابی می شود .

وی افزود: در مقایسه نقطه به نقطه ماه فروردین سال ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در دشت های اردبیل، مغان، مشگین شهر و خلخال به ترتیب شاهد ۱۶، ۲۱، ۸ و ۳۸ سانتی متر افت سطح آب بودیم در حالیکه این شاخص در دشت فیروزآباد ۶۶ سانتی متر بالاآمدگی را نشان می دهد.

مهندس جعغرزاده اظهار امیدواری کرد با همکاری و همدلی بیش از پیش دستگاههای ذیربط و ذینفعان جبران افت سالهای قبل و به تبع آن احیاء دشت ها بویژه دشتهای اردبیل و مشگین شهر در حد مطلوب مقدور است.

وی در پایان تصریح کرد: در این راستا اجرای مدیریت مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی، کاهش بار مصرف آب زیرزمینی با جایگزینی از منابع آبهای سطحی و پسابها و اقدامات کنترلی و حفاظتی ضروری است و برای عبور از موانع و مشکلات بزرگترین پشتوانه مطالبه گری آگاهانه مردمی و سازمانهای مردم نهاد می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات