انبوه سازی مسکن، رقابت پذیر با مدل‌های روز اروپا

انبوه سازی مسکن، رقابت پذیر با مدل‌های روز اروپا

یک مقام مسئول گفت: همه مواد اولیه انبوه سازی مسکن، با آخرین فناوری اروپا و ژاپن در ایران هم وجود دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات