مسکن ملی تهران در چه مرحله ای است؟

به گزارش اخبار ساختمان، سهم استان تهران از طرح اقدام ملی مسکن در قالب ثبت نام ۶۶ هزار و ۲۹۰ واحد است و علاوه بر این تعداد قابل توجهی پروژه‌های مشارکتی تعریف شده که تعداد آنها به مراتب بیش از واحد‌های ثبت نامی است. سهم شهر جدید پردیس از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن ۱۹ هزار واحد است و از این تعداد ۸۰۰۰ واحد که به صورت مشارکتی اجرا می‌شود در مرحله آماده‌سازی زمین، فوندانسیون، تکمیل اسکلت و ساخت قرار دارد. سهم شهر جدید پرند از طرح اقدام ملی ۲۵ هزار و ۳۲۷ واحد است که در مرحله اول ثبت نام ۲۰ هزار نفر نام نویسی کردند که از این تعداد ۹۴۶۰ نفر مورد تایید قرار گرفتند. سهم شهر جدید هشتگرد از طرح اقدام ملی مسکن ۲۱ هزار واحد است که در مرحله اول ثبت نام ۶۸۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شدند و از ظرفیت خالی ثبت نام می‌شود. در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات